آموزش برخط برای دانش‌آموزان ehkd

مزایای استفاده از آموزش برخط برای دانش‌آموزان

امروزه بسیاری سازمان های آموزشی ، به سمت برگزاری آموزش برخط برای دانش آموزان رفته و به دنبال بستری مناسب به جهت آسایش دانش آموزان ، مدیران مدارس و معلمین می باشند ….

کلاس آنلاین مفید ثانی

13 نکته مهم برای اینکه کلاس آنلاین مفید وموثری داشته باشید

امروزه با وجود نمایان شدن پدیده هایی همچون آلودگی هوا ، برف و باران ، کرونا و… آموزش حضوری به سمت و سوی آموزش غیر حضوری…