آموزش برخط برای دانش‌آموزان ehkd

مزایای استفاده از آموزش برخط برای دانش‌آموزان

امروزه بسیاری سازمان های آموزشی ، به سمت برگزاری آموزش برخط برای دانش آموزان رفته و به دنبال بستری مناسب به جهت آسایش دانش آموزان ، مدیران مدارس و معلمین می باشند ….

کلاس آنلاین مفید ثانی

13 نکته مهم برای اینکه کلاس آنلاین مفید وموثری داشته باشید

امروزه با وجود نمایان شدن پدیده هایی همچون آلودگی هوا ، برف و باران ، کرونا و… آموزش حضوری به سمت و سوی آموزش غیر حضوری…

آموزش آنلاین ثانی

چه کار کنیم که آموزش آنلاین موثری داشته باشیم؟

ین روزها به دلیل ویروس کرونا در میانه سال تحصیلی، چالش بزرگ همه کشور‌ها بوده که به دلیل ناشناخته بودنش، نیازمند مراقبت‌های جدی…