سیستم مدیریت آموزش یا lms

LMS چیست؟ و ۷ راهکار برای انتخاب یک lms مناسب

Lms همان سیستم مدیریت آموزش هست به کمک آن می توان یک دوره ی آموزش آنلاین را آماده و مدیریت کرد و با توجه به ویژگی های مد نظر یک Lms مناسب را برگزید.