ویژگی های سفارشی
شما می توانید در اینجا ویژگی های سفارشی که در امکانات پلتفرم دیده نمی شود را مطرح نمایید .

طراحی ویژگی های سفارشی

اگر امکانات پلتفرم آموزشی ثانی و پلاگین های آماده در پنل مدیریت نیاز های یک مدرسه را برطرف نکند . آنگاه هر مدرسه می تواند به گروه پژوهشی و فنی پلتفرم آموزشی ثانی پلاگین جدیدی را سفارش دهد . در گام بعدی تیم های فنی بررسی می کنند و با طراحی یک پلاگین و اضافه نمودن به پنل مدرسه ، نیاز های آن مدرسه را برطرف می نمایند. لازم به ذکر می باشد . پلاگین های طراحی شده تنها برای مدرسه سفارش دهنده پیاده سازی می شود و مدارس در آن پلاگین حق انحصاری خواهند داشت . در ادامه می توانید از نحوه سفارش پلاگین های جدید خبردار شوید . لازم به ذکر می باشد که شما می توانید امکانات پلتفرم و پلاگین های آماده را با کلیک بر روی دکمه های زیر مشاهده نمایید .

نحوه سفارش

تنها مدارسی می توانند از این خدمت گروه پلتفرم آموزشی ثانی استفاده نمایند که اپلیکیشن را خریداری کرده و به پنل مدیریت ، دانش آموز و معلم دسترسی داشته باشند .  اگر تاکنون این اپلیکیشن را خریداری نکرده اید ، همین حالا با مراجعه به  صفحه ” سفارش اپلیکیشن  ” این پلتفرم را سفارش دهید . همچنین اگر شما این اپلیکیشن را خریداری کرده اید . همین حالا می توانید با مراجعه به ( پنل مدیریت > سفارش سازی ) پلاگین مورد نظر خود را سفارش دهید .